Dua të Shes

Dëshiron të bëhesh shitës në ViaAnabel dhe të fitosh para? Është shumë e thjeshtë! Mjafton të klikoni dhe të lexoni me kujdes Manualin Për Shitësin. Këtu keni çdo detaj dhe shumë sekrete për shitje të suksesshme!

Për t’u regjistruar si shitës mjafton të klikoni ikonën më sipër ose këtu.

Për të llogaritur fitimin tuaj në bazë të çmimeve që ju hamendësoni për artikujt që dëshironi të dorëzoni, mjafton të klikoni ikonën më sipër ose këtu.