Authentic Pre-Owned Luxury Store
POLITIKAT E PRIVATËSISË

ViaAnabel është e e përkushtuar të respektoje dhe ruajë privatësinë e përdoruesve të saj. Kjo Politikë e Privatësisë, që është pjesë e përgjithshme e Kushteve të Shërbimit, mbulon informacionin personal të mbledhur për përdoruesit tanë, që përfshijnë përdorues të shërbimeve te ViaAnabel (siç janë përcaktuar në Kushtet e Shërbimit), vizitorë të faqes web (viaanabel.al dhe viaanabel.com) dhe shitësit (që janë subjekt i Kontratës së Shitësit). Ju lutem, shikojeni me kujdes këtë dokument për të kuptuar më mirë si zbatohen praktikat tona në lidhje me informacionet personale. Duke përdorur shërbimin e ViaAnabel ose faqen e web-it, ju bini dakort me praktikat e të dhënave të përshkruara në këtë dokument. Nëse nuk bini dakort me Politikën e Privatësisë ose me ndonjë nga Kushteve e Shërbimit, ju nuk mund të vazhdoni të përdorni shërbimet e ViaAnabel ose të vizitoni faqen e web-it.

NDRYSHIMET NË POLITIKAT E PRIVATËSISË
Herë mbas here, ne mund të ndryshojmë këtë Politikë të Privatësisë në bazë të diskrecionit tonë. Nëse bëjmë përditësime ose ndryshime, të gjitha modifikimet do të postohen në faqe dhe do të hyjnë në fuqi menjëherë. Duke përdorur shërbimet e ViaAnabel ose faqen web, pasi ndryshimet janë postuar, ju bini dakort me to.

CILAT TË DHËNA PERSONALE MBLEDHIM?
Ne mbledhim të dhënat personale të të gjithë përdoruesve të ViaAnabel (duke përfshirë dhe vizitorët në faqen web), që mund të përfshijnë emër, numër telefoni, adresë, adresë email-i dhe informacione që lidhen me pagesën. Ne mund t'ju kërkojmë që të jepni informacione personale për të bashkëvepruar ose për t'u regjistruar në faqen web. Ne kërkojmë nga ju që të regjistroheni në mënyrë që të përdorni shërbimet e ViaAnabel. Nëse merrni pjesë në sondazhet, konkurset ose dhurimet, ne mund të mbledhim informacione personale shtesë për ju në lidhje me përgjigjen tuaj.

Theksojmë se ViaAnabel nuk ruan asnjë të dhënë Karte Krediti ose llogarie PayPal-i. Përdoruesit duhet t’i fusin këto të dhëna sa herë që bëjnë porosi online dhe duan të paguajnë me Kartë Krediti ose PayPal. Për pagesat me Cash, Western Union, Moneygram, ose Transferte Bankare nuk është e nevojshme të futet asnjë informacion financiar (Kartë Krediti, PayPal, etj).

PËRDORIMI I TË DHËNAVE PERSONALE QË MBLEDHIM
Ne e përdorim informacionin personal që mbledhim për t'ju siguruar informacione, produkte dhe shërbime që kërkoni dhe që ne besojmë se mund të jenë me interes për ju. Ne e përdorim informacionin personal që mbledhim për të regjistruar përdoruesit, për të proçesuar porositë e artikujve (duke përfshirë regjistrimin e anëtarësimit), për të komunikuar me ju, për t'ju ofruar ju shërbime, oferta dhe përditësime të tjera si dhe për të administruar faqen tonë konform ligjeve në fuqi. Vetëm stafi i autorizuar i ViaAnabel mund të aksesojë informacionin personal të përdoruesve vetëm në rastet ku nevojitet aksesi për të kryer shërbimet me klientin.

Të dhënat personale ruhen në cloud servers të pajisur me standartet më të larta të sigurisë të industrisë. Gjithashtu komunikimi në faqen web encriptohet nga një çertifikatë SSL, që mbron të dhënat tuaja në rast se ju dërgoni informacione personale dhe kryeni pagesa me Kartë Krediti ose PayPal.

COOKIES DHE JAVASCRIPT
Faqja jonë përdor Cookies dhe JavaScript për të funksionuar. Nëse Cookies dhe JavaScript nuk janë të aktizuara në web browser-in tuaj, faqja jonë web nuk do te punojë plotësisht. Prandaj, ju lutemi që Cookies dhe JavaScript të jetë gjithmonë të aktivizuara. Ne nuk do të ndajmë asnjë informacion personal të marrë nga cookies me palët e treta per asnje arsye, përfshirë marketingun, reklamimin, etj, por mund ti përdorim këto të dhëna për të personalizuar eksperiencën tuaj në faqen tonë. Faqja jonë është e integruar me sherbime nga palë të treta si Google Analytics dhe Zendesk Chat për të ofruar një eksperiencë më të mirë. Këto shërbime mund të përdorin Cookies. Ne nuk mbajmë pergjegjesi për politikat e tyre të privatësisë dhe do ju luteshim qe ti lexonin tek faqet e tyre respektive për çdo paqartësi që të mund të keni.

KOMUNIKIMI ME JU
Ne mund te komunikojme me ju në lidhje me tema që ne besojmë se mund t'ju interesojnë, nëpërmjet newsletters, njoftimeve dhe email-eve në lidhje me zbritje ose oferta të mundshme. Herë pas here mund t'ju dërgojmë email-e automatike që lidhen me shërbimin, të tilla si email mirëseardhjeje kur regjistroheni për herë të parë në faqen web. Nëse na jepni informacion personal kur komunikoni me ne (në person, me telefon ose email), ky informacion do të ndahet me një përfaqësues të kujdesit ndaj klientit, punonjës ose ekspertë që do merret me dhënien e përgjigjes apo zgjidhjen e problemit tuaj. Ky informacion do të përdoret vetëm për qëllimet e sipërpërmendura.

KONKURSET DHE LLOTARITË
Nëse merrni pjesë në një konkurs ose llotari të kryer nga Via Anabel dhe/ose një nga partnerët tanë, ne mund t'ju kontaktojmë në lidhje me konkursin apo lotarinë e veçantë, duke përfshirë këtu edhe përditësimin e statusit tuaj, administrimin e promovimit ose t'ju bëjmë me dije se promovimi ka përfunduar.

SHPËRNDARJA E TË DHËNAVE PERSONALE

PALËT E TRETA
Ne mund t'u ofrojmë kontraktorëve akses në të dhënat tuaja personale në kuadër të ndihmës për të menaxhuar biznesin tonë dhe për të ofruar produktet ose shërbime për ju. Qasja në të dhënat tuaja personale nga këta kontraktorë është e kufizuar në informacionin e arsyeshëm e të nevojshëm për kontraktorin për të kryer funksionin e tij të kufizuar. Ne kërkojmë që kontraktorët tanë të mbajnë informatat personale që u ofrohen konfidenciale dhe të jenë konform kushteve të kësaj Politike të Privatësisë.

Ne kategorikisht nuk shesim të dhënat tuaja personale tek palë të treta për qëllime përfitimi financiar.

KLAUZOLA LIGJORE
Ne mund të zbulojmë informacione personale në përputhje me një kërkesë nga zbatues të ligjit ose në bazë të një proçesi ligjor ose rregullator, ose nëse kërkohet me ligj, ose sipas gjykimit tonë, për të mbrojtur të drejtat, pasurinë ose interesat tona, duke përfshirë zbatimin e kësaj Politike ose Kushtet e Shërbimit tonë. Në rast se ne jemi të detyruar ligjërisht të zbulojmë informacionin tuaj personal tek një palë e tretë, do të bëjmë përpjekje të arsyeshme për t'ju njoftuar, përveç rasteve kur kjo gjë do të shkelte ligjin apo urdhrin e gjykatës. Në diskrecionin tonë, ne gjithashtu mund të zbulojmë informacionin e mbledhur tek një palë e tretë kur besojmë se është e arsyeshme dhe e nevojshme për të hetuar ose parandaluar dëmtimin, mashtrimin, abuzimin ose sjelljen e paligjshme.

MUNDËSITË TUAJA TË PRIVATËSISË

PËRDITËSIMET E INFORMACIONIT TUAJ
Me kërkesen tuaj, ne do përpiqemi të përditësojmë, ndryshojmë ose fshijmë informacionin personal që ViaAnabel ka për ju. Për të përforcuar kushtet e kësaj Politike Privatësie, për të zgjidhur mosmarrëveshjet ose për të siguruar informacion në përputhje me ligjet e rregulloret në fuqi, mund të na duhet të ruajmë informacionet tuaja.

MOSMARRJA E NJOFTIMEVE
Përdoruesit që nuk dëshirojnë të marrin përditësime, njoftime ose oferta e promocione mund të zgjedhin mosmarrjen e këtyre komunikimeve. Për këtë, mund të na kontaktoni në mënyrë të drejtpërdrejtë ose mund të çregjistroheni nga lista jonë e email-eve.

INFORMACIONE SHTESË

FAQET WEB TË PALËVE TË TRETA
Kjo faqe web mund te përmbaje lidhje (links) për faqe web të tjera të ofruara nga palë të treta. Duhet patur parasysh që ne nuk kontrollojmë përmbajtjen e këtyre faqeve, po ashtu dhe ato vetë. Në momentin që ju largoheni nga faqja jonë web, ne nuk mund të jemi përgjegjës për praktikat e privatësisë e faqeve të tjera. Ne ju sugjerojmë që të jeni të kujdesshëm e të lexoni me vemendje politikat e privatësisë e faqeve web që vizitoni.

AKSESI NGA FËMIJËT OSE TË MITURIT
Faqja jonë e web-it nuk i drejtohet fëmijëve nën moshën 13 vjeç dhe Kushtet tona të Shërbimit ndalojnë të miturit të përdorin website-n ose shërbimet tona. Ne nuk mbledhim me dashje asnjë informacion nga fëmijët nën 13 vjeç.

SIGURIA
Ne marrim masa për të ruajtuar informacionin e mbledhur nga përdoruesit tanë, nëpërmjet masave mbrojtëse fizike, teknike dhe administrative. ViaAnabel i trajnon punonjësit e saj në praktikat e sigurisë dhe të privatësisë. Sidoqoftë, mbrojtja e informacionit nuk mund të garantohet plotësisht pavarësisht masave, prandaj duhet të keni kujdes kurdoherë që ofroni informacion personal në internet, elektronikisht ose ndryshe.

SI TË NA KONTAKTONI
Nëse keni pyetje ose komente për Politikat e Privatësisë ose për faqen web, na kontaktoni me email në numrin +355697062822 ose në email: info@viaanabel.al.

DATA E PËRDITËSIMIT
28 Korrik 2016