Pyetje dhe Përgjigje

Si mund të blej artikuj?
Artikujt mund të rezervohen online nëpermjet faqes tonë dhe pastaj të blihen në dyqan. Rezervimi është i vlershëm për 24 orë (ose 48 orë nëse rezervimi bëhet të shtunën). Gjithashtu artikujt mund të blihen online dhe do dërgohen me pako tek vendndodhja juaj. ViaAnabel dërgon pako kudo në botë. Për më shume informacion rreth mënyrave te pagesës dhe politikave të dërgesës referojuni pyetjeve te mëposhtme ose kontaktoni stafin e ViaAnabel në numrat: 355 697062822 dhe 355 42203000 ose në email: info@viaanabel.al.

Si mund të paguaj?

Vendndodhja Mënyra e Pagesës
Dyqani Cash, Visa, ose MasterCard.
Shqipëri ose Kosovë (Online) Cash, PayPal, Kartë Krediti, MoneyGram, Western Union, ose Transfertë Bankare.
Europë, SHBA, ose Kanada (Online) PayPal, Kartë Krediti, MoneyGram, Western Union, ose Transfertë Bankare.
Pjesa tjetër e botës (Online) PayPal, Kartë Krediti, MoneyGram, Western Union, ose Transfertë Bankare.
Sa kushton dërgesa?
Vendndodhja € 20-99 € 100-Max Shpërndarësi
Tiranë, Shqipëri FALAS FALAS Albanian Courier
Qytet tjetër, Shqipëri FALAS FALAS Albanian Courier
Kosovë € 5 FALAS Albanian Courier
Europë (Standart) € 5 FALAS Posta Shqiptare
SHBA ose Kanada (Standart) € 15 € 12 Posta Shqiptare
Pjesa tjetër e botës (Standart) € 15 € 12 Posta Shqiptare
Europë (Express) € 48-60 € 44-50 Albanian Courier
SHBA ose Kanada (Express) € 52-66 € 48-56 Albanian Courier
Pjesa tjetër e botës (Express) € 62-80 € 58-70 Albanian Courier
Si të sigurohem që artikulli është siç përshkruhet?
ViaAnabel kontrollon me imtësi çdo artikull që dorëzohet nga shitësi dhe siguron që përshkrimi përbri artikullit në faqen online, të jetë i saktë. Nëse thuhet “ Gjendje e shkëlqyer, si e re” atëherë artikulli është i ri ose i veshur vetëm një herë dhe nuk ka asnjë lloj dëmtimi. Nëse thuhet: “Gjendje shumë e mirë”, atëherë artikulli është veshur, por është në një gjendje shumë të mirë, pa asnjë lloj dëmtimi. Nëse thuhet: “Gjendje të mirë”, artikulli është veshur dhe mund të ketë gërvishje të lehta, humbjen e ndonjë kopse, pak çngjyrosje etj, detaje të cilat ViaAnabel siguron që t’i përmend në shkrim. Në rast se artikulli nuk përputhet me përshkrimin e publikuar në faqen tonë dhe kjo na njoftohet në info@viaanabel.al në momentin e marrjes së pakos, atëherë ne mund t’ju ofrojmë një zbritje të çmimit, ose nëse nuk jeni dakord, atëherë artikulli mund të ri-kthehet pranë ViaAnabel.

A jam e sigurt unë që artikujt firmato janë origjinale?
ViaAnabel ka në stafin e saj specialist nga më të mirët në treg, të cilët janë trajnuar për të dalluar artikujt origjinale nga ato falso. Në rast se blerësi konstanton se një artikull nuk është origjinal dhe ka fakte për të, atëherë ai rimbursohet sa më shpejt nga shitësi.

Çfarë është “Bëj një ofertë?”
“Bëj një ofertë” është një funksion i ri në faqen tonë, që lejon blerësit potencialë t’i kërkojnë shitësit një çmim më të ulët nga ai i publikuari. Blerësi potencial mund të ofrojë një çmim mbi 75% të vlerës së çmimit fillestar të artikullit.

Përse disa artikuj nuk e kanë opsionin “Bëj një ofertë”?
Disa artikuj nuk e kanë opsionin “Bëj një ofertë” sepse çmimi i tyre mund të jetë ulur më shumë se 25% nga çmimi fillestar i artikullit.

Si njoftohem unë, kur shitësi pranon ofertën time?
Ju do të njoftoheni nëpërmjet numrit të telefonit që keni vendosur në hapësirën e kërkuar, kur klikoni ofertën.

Shitësi e pranoi ofertën time, sa kohë kam për ta blerë?
Ju keni 24 orë për ta blerë.

Çfarë është “Bli me këste?”
Artikujt që kushtojnë 150 Euro ose më shumë mund të blihen me këste. Këstet duhet të shlyhen brenda 60 ditësh. Për më shumë informacion kontaktoni stafin tonë në numrat: 355 697062822 dhe 355 42203000 ose në email: info@viaanabel.al.

Sa komision mban ViaAnabel për shitjen e një artikulli?
Komisioni përcaktohet nga çmimi me të cilin shitet artikulli si më poshtë:
20–100 Euro 40%
101–500 Euro 35%
501–1000 Euro 33%
1001–2000 Euro 30%
2001–3000 Euro 27%
3001–4000 Euro 25%
>4000 Euro 20%

Sa përfitoj nga shitja e një artikulli mbas mbajtjes së komisionit?
Klikoni tek llogaritësi për të llogaritur fitimin nga shitja e një artikulli.